Kontakty

Informácie o spoločnosti

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov
Slovenská republika

Pre drobný nákup (do 50 ton) a v hotovosti kontaktujte prosím priamo vedúcich prevádzok alebo expedíciu (viď nižšie).

Prevádzky