Sortiment

 • Prírodné kamenivo drobné

  Prírodné kamenivo drobné

  0/1
 • Piesok prírodný nepraný

  Piesok prírodný nepraný

  0/2
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  0/4P
 • Drva

  Drva

  0/4
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  0/22P
 • Drva

  Drva

  0/63
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  4/8P
 • Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  4/8G
 • Drva

  Drva

  4/8
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  8/16P
 • Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  8/16G
 • Drva

  Drva

  8/16
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  16/22P
 • Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  16/22G
 • Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  Kamenivo prírodné ťažené guľaté

  16/32G
 • Prírodné kamenivo nad 22

  Prírodné kamenivo nad 22

 • Zásypový materiál

  Zásypový materiál

 • ukážky materiálov, ktoré ponúkame

Kvalita

Zoznam všetkých prevádzok v SK:

Normy kameniva

 • EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu
 • EN 13139 - Kamenivo pre malty
 • EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch
 • EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie
 • * - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".