Šoporňa

Štrkovňa Šoporňa
925 52 Šoporňa
Galanta
Slovenská republika
Prevádzková doba: Po-Pá 07:00-15:00
(inak poďla dohody)

Pre drobný nákup (do 50 t) a v hotovosti kontaktujte prosím priamo expedíciu.

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy.

Cenník

(platnosť od 1. 1. 2024)
 • Názov
 • Frakcia
 • Norma
 • Cena bez DPH €/t
 • Cena s DPH €/t
 • Kamenivo prírodné ťažené prané
  0/4P
  13,00 €
  15,60 €
 • Kamenivo prírodné ťažené prané
  4/8P
  11,00 €
  13,20 €
 • Kamenivo prírodné ťažené prané
  8/16P
  11,00 €
  13,20 €
 • Kamenivo prírodné ťažené prané
  16/22P
  11,00 €
  13,20 €
 • Kamenivo prírodné ťažené prané
  0/22P
  12,00 €
  14,40 €
Poznámky: DPH 20% I V prípade zmluvného vzťahu ceny dohodou.

Normy kameniva

 • 1EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu
 • 2EN 13139 - Kamenivo pre malty
 • 3EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch
 • 4EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie
 • * - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

Sortiment

 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  0/4P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  4/8P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  8/16P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  16/22P
 • Kamenivo prírodné ťažené prané

  Kamenivo prírodné ťažené prané

  0/22P
 • ukážky materiálov, ktoré ponúkame