Aktuality

 • 20. 7. 2018

  Nová prevádzka Čakany

  Spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. sa 17. 07. 2018 stala majiteľom spoločnosti Zeda Bratislava s.r.o., ktorá prevádzkuje štrkovňu Čakany. V blízkej dobe zaradíme všetky potrebné informácie o tejto prevádzke na naše webové stránky. Dovtedy je možné získať informácie na webovej adrese www.zedabratislava.sk.

 • 14. 5. 2017

  Nová prevádzka Dubnica nad Váhom

  Informujeme Vás, že v priebehu leta 2017 chystáme spustenie novej prevádzky Dubnica nad Váhom.

 • 5. 9. 2016

  Nová prevádzka Udiča

  Od septembra 2016 Vám ponúkame kamenivo aj na novej prevádzke Udiča pri Považskej Bystrici. Ponúkaný sortiment: 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 a 0/22.

1 2
Nasledujúca stránka