Nová prevádzka Čakany

piatok 20. júla 2018
Nová prevádzka Čakany

Spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. sa 17. 07. 2018 stala majiteľom spoločnosti Zeda Bratislava s.r.o., ktorá prevádzkuje štrkovňu Čakany. V blízkej dobe zaradíme všetky potrebné informácie o tejto prevádzke na naše webové stránky. Dovtedy je možné získať informácie na webovej adrese www.zedabratislava.sk.