Životne prostredie

Život na štrkovniach (životné prostredie)

 

  • Výskumy potvrdzujú, že ťažba má v dlhodobom horizonte pozitívny vplyv na prírodnú hodnotu slovenskej kultúrnej krajiny, v ktorej dominuje intenzívne poľnohospodárstvo.
  • Pri ťažbe prirodzene vznikajú vodné plochy, mláky, strmé brehy, členitý terén a ďalšie krajinné prvky, ktoré sú veľmi atraktívne pre zvieratá i rastliny. Výsledkom je nárast biodiverzity a zvýšený výskyt vzácnych alebo ohrozených druhov už v priebehu samej ťažby.

Obyvatelia bývalých i súčasných štrkovní

Cicavce

Cicavce

Zajace
Veveričky
Srne
Prasatá
Lišky
Plazy a obojživelníky

Plazy a obojživelníky

Čolok
Kuňo
Ropucha krátkonohá
Vtáci

Vtáci

Brehuľa hnedá
Rybár riečny
Včelárik zlatý
Čajka smejivá
Ryby

Ryby

Kapor obyčajný
Pstruh potočný
Bezstavovce

Bezstavovce

Pavúci
Vážky
Chrobáky
Motýle
Rastliny

Rastliny