Nové prevádzky

piatok 30. júna 2023
Nové prevádzky Borský Mikuláš a Vinodol

Spoločnosť SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. prevzatím spoločnosti SAND, s.r.o., ktorá prevádzkuje pieskovňu v Borskom Mikuláši, rozšírila svoje portfólio ponúkaných výrobkov o piesok fr. 0/1. 

Ďalej od budúcej sezóny pripravujeme spustenie prevádzky štrkovne v obci Vinodol v Nitrianskom okrese.