Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Udiča

Kamenivo prírodné ťažené prané

0/22

V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok
0-22

Kamenivo prírodné ťažené prané

0/4P

EN 12620 / EN 13242
0-4

Kamenivo prírodné ťažené prané

4/8P

EN 12620 / EN 13242
0-22

Kamenivo prírodné ťažené prané

8/16P

EN 12620 / EN 13242
4-8

Kamenivo prírodné ťažené prané

16/22P

EN 12620 / EN 13242
16-22
 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.