Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Sortiment Kočovce - ťažba z vody

Kamenivo prírodné ťažené prané

0/4P

EN 13139 / EN 12620
EN 13043 / EN 13242 + A1
0/4P

Kamenivo prírodné ťažené prané

0/22P

EN 12620 / EN 13043
EN 13242 + A1
0/22P

Kamenivo prírodné ťažené prané

4/8P

EN 12620 / EN 13043
EN 13242 + A1
4/8P

Kamenivo prírodné ťažené prané

8/16P

EN 12620 / EN 13043
EN 13242 + A1
8/16P

Kamenivo prírodné ťažené prané

16/22P

EN 12620 / EN 13043
EN 13242 + A1
16/22P

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

16/32G

EN 12620 / EN 13043
EN 13242 + A1
16/32G