Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Čakany

Certifikáty

Protokol o skúške - fyzikálne a chemické
Ročné skúšky kameniva
Protokol o stanovení rádioaktivity
Certifikát zhody systému riadenia výroby

Vyhlásenie o parametroch

0/4

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

4/8

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

8/16

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

16/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

0/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.