Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Bytča

Certifikáty

Osvedčenie o zhode riadenia výroby

Vyhlásenie o parametroch

0/4

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043:2002

Kamenivo pre malty

EN 13139:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

4/8

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

8/16

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

16/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

0/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.