Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Borský Mikuláš

Certifikáty

Protokol o skúške - Zrnitosť kameniva

Vyhlásenie o parametroch

0/1

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre malty pre pozemné stavby, pozemné komunikácie a iné inžinierske stavby

EN 13139


 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.