Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Udiča

Certifikát zhody systému riadenia výroby
Priloha 1 k Certifikátu zhody systému riadenia výroby

Správa o stanovení alkalickej rozpínavosti Udiča

Protokol skúšok kameniva fr 0_4
Protokol skúšok kameniva fr 4_8
Protokol skúšok kameniva fr 8_16
Protokol skúšok kameniva fr 16_22

Vyhlásenie o parametroch

0/4P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

4/8P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

8/16P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

16/22P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242