Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Kočovce

Osvedčenie o zhode riadenia výroby
Protokol o skúškach kameniva - Počiatočné skúšky typu (ITT) 0/4, 4/8, 8/16
Protokol o skúškach kameniva - Počiatočné skúšky typu (ITT) 16/22
Protokol o skúškach kameniva - Počiatočné skúšky typu (ITT) 0/22
Protokol o skúškach kameniva - Počiatočné skúšky typu (ITT) 11/22
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi
Protokol o skúškach reaktívnosti kameniva s alkáliami
Vyhodnotenie výsledkov skúšok reaktívnosti kameniva s alkáliami v betóne
Protokol o skúškach kameniva - Kontrolné skúšky ročné 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 0/22
Radionuklidy
Protokol o skúškach kameniva - skúška typu (TT) 0/4
Protokol o zkouškách kameniva - zkouška typu (TT) 0/4 (cz)
Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi (cz)
Vyhodnocení výsledků zkoušek reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu (cz)

Vyhlásenie o parametroch

0/4P

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043
:2002

Kamenivo pre malty pre pozemné stavby, pozemné komunikácie a iné inžinierske stavby

EN 13139
:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

4/8P

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043
:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

8/16P

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043
:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

16/22P

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043
:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

0/22P

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043
:2002

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242
:2008 / A1:2007

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.