Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Dubnica nad Váhom

Certifikáty

Ročné skúšky kameniva 0/2, 16/22
Ročné skúšky kameniva 0/4, 4/8, 8/16
Certifikát zhody systému riadenia výroby

Vyhlásenie o parametroch

0/4

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre malty

EN 13139

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

4/8

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

8/16

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

16/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

0/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

EN 13043

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.