Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Čierny Brod

Certifikáty

Protokol o skúške - chémia
Protokol o skúšce - radionuklidy
Protokol o skúške - zrnitosť kameniva
Protokol o skúške - zrnitosť kameniva 2
Protokol o skúškách kameniva - ľah. nečist., zmrašť.
Certifikát zhody systému riadenia výroby
Správa o stanovení alkalickej rozpínavosti
Stanovenie odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom so síranom horačnatým
Vyhlásenia o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

0/4

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

4/8

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

8/16

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

16/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

16/32

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

0/22

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242:2008/A1:2007

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.