Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Certifikáty Udiča

Ročné skúšky kameniva
Protokol skúšok kameniva fr 16/22
Certifikát zhody systému riadenia výroby
Správa o stanovení alkalickej rozpínavosti Udiča

Vyhlásenie o parametroch

0/4P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

4/8P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

8/16P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

16/22P

Kamenivo do betónu

EN 12620

Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

EN 13242

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.