Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Dubnica nad Váhom

platný od 1.6.2021


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

1 2 3 4 0/4P 10,90 13,08

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 4/8P
8,90
10,68

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 8/16P
7,90
9,48
Kamenivo prírodné ťažené prané
2 4  8/16G
12,50
 15,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 16/22P 7,90 9,48
Kamenivo prírodné ťažené prané
2 4 16/32G
12,50
15,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 0/22P 8,90 10,68

Kamenivo prírodné ťažené

4
0/63 7,00 8,40

Piesok prírodný nepraný

*
0/2 10,90 13,08
Prírodné kamenivo nad 22 *
-
12,50
 15,00

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".