Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Bytča

platný od 1.1.2023


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 17,00 20,40

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8P
15,00 18,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16P
14,00 16,80

Kamenivo prírodné ťažené prané

* 0/22P 16,00 19,20

Zásypový materiál

* -
1,50
1,80

 

 

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.