Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Borský Mikuláš

platný od 4.7.2023


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Prírodné kamenivo drobné

1 2 3 0/1 5,50 6,60
Zásypový materiál  * -  5,50   6,60 

 

 

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.