Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Udiča

platný od 1. 6. 2021


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t
Kamenivo prírodné ťažené prané 2 4 0/4P 11,90 14,28
Kamenivo prírodné ťažené prané 2 4 4/8P
9,90
11,88
Kamenivo prírodné ťažené prané 2 4 8/16P
8,90
10,68
Kamenivo prírodné ťažené prané 2 4 16/22P 9,90 11,88
Kamenivo prírodné ťažené prané * 0/22P
9,90
11,88
Kamenivo prírodné ťažené  *
100/300 8,00 9,60
Zásypový materiál
*  - 1,00
1,20
Piesok prírodný kopaný nepraný  *   0/2  12,50 15,00

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".