Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Kočovce

platný od 1.6.2021


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

1 2 3 4 0/4P 9,90 11,88

Kamenivo prírodné ťažené prané

*
0/8P 9,00 10,80

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 4/8P
7,50
9,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 8/16P
6,60
7,92

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16G
10,50
12,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

*
8/32P 6,50 7,80

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 16/22P 6,60 7,92

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 0/22P 8,80 10,56

Kamenivo prírodné ťažené guľaté 

2 3 4
16/22G 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 3 4 16/32G 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené

* 22/150 5,00 6,00

Piesok prírodný nepraný

* 0/2 10,90 13,08

Štrkopiesok prírodný ťažený nepraný

* 0/80 6,50 7,80

Štrkopiesok prírodný ťažený nepraný

* 16/80 5,50 6,60

Zásypový materiál - netriedený

*
2,70 3,24

Prírodné kamenivo nad 22

*
10,50 12,60

Zásypový materiál

*
2 2,40

 

 

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".