Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Kočovce

platný od 10.8.2023


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 13,00 15,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

*
0/8P  12,00  14,40

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8P
 11,00 
 13,20  

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16P
 11,00 
 13,20  

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22P  11,00     13,20  

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/22P  12,00   14,40

Kamenivo prírodné ťažené guľaté 

*
16/22G 15,00 18,00
Kamenivo prírodné ťažené guľaté   *  16/32G  15,00 18,00

Piesok prírodný nepraný

* 0/2 16,00 19,20

Štrkopiesok prírodný ťažený nepraný

* 0/80  10,00    12,00  

Zásypový materiál - netriedený

* -
5,00   6,00  
Zásypový materiál  * 3,00 3,60

 

 

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

t
 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.