Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Kočovce

platný od 1.1.2018

Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

1 2 3 4 0/4P 10,99 13,19

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 4/8P
7,49
8,99

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 8/16P
6,59
7,91

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 16/22P 6,59 7,91

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 3 4 0/22P 8,49 10,19

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 3 4 16/32G 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

* 0/8P 8,99 10,79

Kamenivo prírodné ťažené

* 22/150 4,99 5,99

Piesok prírodný nepraný

* 0/2 10,99 13,99

Štrkopiesok prírodný ťažený nepraný

* 0/80 3,99 4,79

Zásypový materiál - netriedený

*
2,50 3

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".