Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Dubnica nad Váhom

platný od 6.4.2022
Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   0/4P 12,10 14,52

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   4/8P
  9,90
11,88

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   8/16P
  8,80
10,56
Kamenivo prírodné ťažené guľaté
 2 4    8/16G
14,40
17,28

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22P   8,80 10,56

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4  16/22G 14,40
17,28

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 16/32G
14,40
17,28

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   0/22P 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

*
0/63   7,80   9,36

Piesok prírodný nepraný

*
0/2 13,90 16,68

Prírodné kamenivo nad 22

*
-
14,40
17,28

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".


 

© 2013-2022 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.