Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Dubnica nad Váhom

platný od 6.4.2023

 Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   0/4P 14,00 16,80

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   4/8P
12,50
 15,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   8/16P
  12,00  
 14,40

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22P    12,00     14,40

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4   0/22P 13,00  15,60
 Piesok prírodný nepraný 0/2  16,00   19,20
 Kamenivo prírodné ťažené guľaté  16/32G  16,00    19,20
 Kamenivo prírodné ťažené guľaté  16/22G  16,00    19,20
 Kamenivo prírodné ťažené guľaté *  8/16G  16,00     19,20 

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".


 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.