Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Čierny Brod

platný od 1.1.2021


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 8,50
10,20

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8G 5,00 6,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16G 5,50 6,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22G 5,00 6,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/32G 5,00 6,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

* 0/22P 4,20 5,04

Kamenivo prírodné ťažené prané nad 22

*
5,00 6,00

Štrkopiesok prírodný netriedený

*
4,00 4,80

Zásypový materiál

*
2,00 2,40

Podorničie

*
3,50 4,20

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".