Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Čierny Brod

platný od 30.3.2023


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 10,00 12,00

Kamenivo prírodné ťažené prané

 2 4  0/22P 9,50 11,40

Kamenivo prírodné ťažené prané nad 22

*  -
7,00 8,40

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 4/8G 7,50  9,00

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 8/16G 7,50   9,00

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 16/22G 7,00  8,40

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

*
16/32G 7,00  8,40

Prírodné kamenivo netriedené

* -
6,00  7,20

Podorničie

* -
5,00 6,00

Piesok prírodný nepraný

 *  0/2
10,00 12,00
 Drva  *  0/63   9,00  10,80
 Zásypový materiál   *  3,00 3,60

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.