Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Ceník sortimentu Čierny Brod

platný od 1.1.2021

Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8G 6,70 8,04

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16G 6,70 8,04

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22G 6,50 7,8

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/32G 6,50 7,8

Kamenivo prírodné ťažené prané

* 0/22P 7,20 8,64

Kamenivo prírodné ťažené prané nad 22

* 5,90 7,08

Štrkopiesok prírodný netriedený

* 5,80 6,96

Zásypový materiál

* 2,00 2,40

Podorničie

* 3,00 3,60

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".