Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Čakany

platný od 10.8.2023


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 13,50
16,20

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8P  11,00 13,20

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16P   11,00 13,20

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22P   10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/22P  12,00 14,40

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

* 4/8G 11,00  13,20

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

* 8/16G  11,00 13,20  

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

* 16/22G 10,50 12,60

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

* 16/32G 10,40 12,48

Drva

*
0/4 15,00 18,00
Drva *  0/32  12,00  14,40 

Drva

* 0/63
12,00 14,40
Drva
* 4/8 15,00 18,00
Drva  *  8/16   15,00  18,00

Prírodné kamenivo nad 22

* 22-150
 10,00  12,00

Prírodné kamenivo netriedené

* -
 9,00  10,80
Zásypový materiál * -
4,00 4,80

Podorničie

* -
4,00  4,80

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".

 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.