Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Čakany

platný od 1.6.2021


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 9,50 11,40

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 4/8P 6,70 8,04

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 8/16P 8,50 10,20

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 16/22P 6,50 7,8

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/22P 7,20 8,64
Kamenivo prírodné ťažené prané    *   0/8P 8,60
10,32
Kamenivo prírodné ťažené prané
 *   0/16P 9,50
 11,40
Kamenivo prírodné ťažené prané * 4/6G
 12,00  14,40

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 4/8G 6,70 8,04

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 8/16G 8,70 10,44

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 16/22G 6,50 7,80

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 16/32G 6,50 7,80

Drva

4 0/63 6,90 8,28

Drva

4 16/22 9,00 10,80

Drva

4 0/32 6,90  8,28
Drva
2 4 4/8
12,00
14,40
Drva *  8/11 11,00
 13,20
Drva
*  0/4  12,00  14,40

Prírodné kamenivo nad 22

*
5,90 7,08

Prírodné kamenivo netriedené

*
5,80 6,96

Zásypový materiál

*
2,00 2,40

Piesok záhorácký

*
10,50 12,60

Podorničie

*
2,80 3,36

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".