Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Cenník sortimentu Čierny Brod

platný od 22.3.2022


Norma Frakcia Cena bez DPH € / t Cena s DPH € / t

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4 0/4P 8,70
10,44

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 4/8G 5,20   6,24

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 8/16G 5,70   6,84

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

2 4 16/22G 5,20   6,24

Kamenivo prírodné ťažené guľaté

*
16/32G 5,20   6,24

Kamenivo prírodné ťažené prané

2 4
0/22P 6,50   7,80

Kamenivo prírodné ťažené prané nad 22

* -
5,20   6,24

Štrkopiesok prírodný netriedený

* -
4,50   5,40

Zásypový materiál

* -
2,00   2,40

Podorničie

* -
3,60   4,32

Piesok prírodný nepraný

 *  0/2
9,50 11,40

Daň z pridanej hodnoty je 20 %

V prípade zmluvného vzťahu  CENY DOHODOU

Ponúkame možnosť zaistenia dopravy

Normy kameniva:

1 - EN 13139 - Kamenivo pre malty

2 - EN 12620 + A1 - Kamenivo do betónu

3 - EN 13043 - Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch

4 - EN 13242 + A1 - Kamenivo pre nestmelené zmesi a zmesi hydraulicky stmelených materiálov pre inžinierske stavby a pozemné komunikácie

* - V zmysle zákona č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nejedná o "určený výrobok".