Přeskočit na navigaci
sterkopisky sterkovna sterk pisek kamenivo piskovna

Celoročné dodávky stavebného kameniva z prírodných zdrojov

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

a jej sesterská spoločnosť České štěrkopísky spol. s r.o. je zoskupenie firiem zaoberajúcich sa už od roku 1994 celkovým riešením prípravy ťažby, samotnou ťažbou, zušľachťovaním nerastov, distribúciou kameniva a zahladením následkov ťažby sociálne a ekologicky zodpovedným prístupom.

Spoločnosť Slovenské Štrkopiesky bola založená v roku 2006 ako sesterská spoločnosť spoločnosti České Štěrkopísky. V roku 2010 spoločnosť uviedla do prevádzky prvú štrkovňu Kočovce - Važiny v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Kamenivo z prírodných zdrojov

Náš finálny produkt je kamenivo z prírodných zdrojov používané v stavebníctve, dopravnom staviteľstve, pri výrobe betónu, prefabrikátov, zámkovej dlažby, suchých maltových zmesí a iných stavebných výrobkov. Kamenivo vyrábame na najmodernejších technologických linkách, ktorých výstupom je prané ťažené kamenivo spĺňajúce všetky potrebné normy.

Spoľahlivo a s nízkymi nákladmi poskytujeme komplexné služby dodávok stavebného kameniva vrátane dopravy a poradenstva, čo z nás robí stabilnú firmu v našom odbore.

Slovenské štrkopiesky sú hrdé na to, že ponúkajú celoročné dodávky produktov pre našich veľkých i malých zákazníkov, podieľajúcich sa na výstavbe bytovej, komunálnej i dopravnej infraštruktúry. Rešpektujeme komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Vážime si našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov a udržiavame s nimi dlhodobo dobré vzájomné vzťahy.

Vďaka našej firemnej koncepcii, stratégii a zákazníkom, ktorí sa k nám vracajú, sa radíme medzi popredných dodávateľov ťaženého prírodného kameniva v Českej aj Slovenskej republike.

Referencie


Referencie MRA beton Referencie Stafis
Referencie Cemex
Zapa

 

Ďalšie sesterské spoločnosti

 
   
 

© 2013-2023 SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.